ORDO (Aşık Kemiği Atma) OYUNU

“Aşık kemiği” (Çükö) adı verilen bu oyun; koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan bir kemik ile oynanan stratejiye dayalı takım oyunudur.

Oyun, belli bir uzaklıkta (3 veya 4 mt.) çizilen bir dairenin içine takım lideri tarafından her oyuncu için 5’er adet aşık kemiğini eşit şekilde aşık kemiklerini dizmesiyle  başlar. Kur’a ile belirlenen takım oyuncuları daireden 4 mt. uzağa dikilir. Her oyuncunun hedefi, sırayla yaptığı atışlarla, kemikleri dairenin dışına çıkartmaktır.

Atışlar, daireye belirli bir uzaklıktan (3.00 veya 4.00 mt) çizilmiş bir çizgi arkasından “enek” veya “şak” adı verilen ve içine kurşun dökülerek ağırlaştırılmış olan kemikleri atarak yapılır. Oyuncu, daire içindeki aşık kemiklerini vurarak dışarı çıkarmışsa, o artık aşık kemiğinin sahibidir ve kemikleri dışarı çıkardığı sürece, atış sırası ondadır. Vuruş yapılamamış veya kemikler daire içine çıkarılamamışsa, atış sırası diğer oyuncuya geçer. Her oyuncunun 3 vuruş hakkı vardır.

Oyuncular, çizgi gerisinden yapılan atışlar sonrası tekrar çizgi gerisine gitmek zorunda değildir. Oyun, daire içindeki aşık kemikleri bitene kadar devam eder. Hangi takım daha çok aşık kemiğini dairenin dışına çıkarmışsa o takım kazanmış olur.

Bu oyunun ikinci çeşidinde; daire yerine, oyuncuların 4.00 mt ilerisine çizilmiş bir çizgi vardır. Aşık kemikleri bu çizgi üzerine sıralanır. Çizgide sıralanan kemiklerin vurularak çizgi dışına çıkarılması sağlanır. Çizgi dışına çıkarılan her aşık, bir puan olarak takıma kazandırılır.

Hayvanların arka bacaklarında bulunan, dört yüzlü olan Aşıklar (kemikler) bitki boyaları ile boyanarak süslenebilir. Türkistan coğrafyasında oynanan bu oyun, Anadolu’nun bir çok köy ve kasabasında oynanmaya devam etmektedir. Günümüzde bu oyun daha çok “kemik” yerine “bilye misket”ler ile oynanmaya başlamıştır. Kırgızlar da bu oyunun bir diğer versiyonu “Ordo Oyunu” olarak adlandırılmaktadır.