KILIÇ KALKAN

Günümüzde, uzmanlarca 1932’de yeniden düzenlenmiş biçimiyle oynanmaktadır. Mü­ziksiz bir oyun olduğu için ritim, kılıçların sıyrılışından, birbirlerine ve kalkanlara vu­ruşundan çıkan seslerle sağlanır. Oyun se­kiz, on ya da daha çok çift ile oynanır ve birbirini izleyen bölümlerden oluşur. Birinci bölüm, gençlerin askerlik görevine çağrılış­larının ve uğurlanışlarının canlandırıldığı peşrev bölümüdür. İkinci bölüm olan yemin töreninde, acemi eğitimini bitiren asker­lerin ellerini kılıç üstüne koyarak ant içme­leri gösterilir. Üçüncü bölümde yer alan kılıç-kalkan gösterileriyle askerlerin savaşa hazırlanmaları için yapılan eğitim anlatılır. Dördüncü bölüm, eğitilmiş askerlerin sava­şa sürülmesini anlatan savaş sahneleriyle sürer. İki saf halinde dizilen askerler savaşa tutuşur ve dövüşü gittikçe hızlandırırlar. Ardından savaş sona erer ve antlaşma yapılır. Beşinci bölümde savaş bitimi can­landırılır. Topluca silahlar bırakılır ve savaş­tan dönmenin sevinci yaşanır.

Kılıç-kalkan oyununun Bursa’da oynanan türü dışında Balıkesir, Elazığ, Muş ve Kars yöresinde de değişik adlar altında başka biçimleri oynanmaktadır.