AK TEREK – KÖK TEREK OYUNU

Kırgız/Kazak köylerinde oynanan bir takım oyunudur. 10 veya daha fazla çocuk iki gruba ayrılır. Takımlar 5’er kişi ise, birbirlerine 20 mt mesafede el ele tutarak karşılıklı sıra olurlar. Kura çekme yöntemiyle oyuna ilk başlayacak takım belirlenir. Hep birlikte; “Ak Terek, […]


ATLI AKROBASİ

M.Ö. 6000’li yıllarda Atı ilk evcilleştiren Türkler için Atçılık sporu adeta bir yaşam biçimi olmuştur ve ok-yay gibi, kılıç gibi bir yiğidin olmazsa olmaz kutsallarındandır. Yabancıların “at üstünde doğar, at üstünde yaşar ve at üstünde ölürler” diye tarif ettikleri Türkler […]


MANGALA

MANGALA OYUNU Mangala oyunu geçmişin derinliklerinden gelen; yüzyıllardır oynanan Orta Asya Türk toplulukları Zekâ ve Strateji Oyunudur. Mangala, sokaklardan Türk Saraylarına, 7’den 77’ye kadar geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir. Oyunun malzemelerinin her yerde bulunabilir veya pratik bir şekilde yapılabilir olması; […]


KILIÇ KALKAN

Günümüzde, uzmanlarca 1932’de yeniden düzenlenmiş biçimiyle oynanmaktadır. Mü­ziksiz bir oyun olduğu için ritim, kılıçların sıyrılışından, birbirlerine ve kalkanlara vu­ruşundan çıkan seslerle sağlanır. Oyun se­kiz, on ya da daha çok çift ile oynanır ve birbirini izleyen bölümlerden oluşur. Birinci bölüm, gençlerin […]


YAĞLI GÜREŞ

Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar “Er Meydanı” denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur. Yağlı güreşin, Trakya ve […]


MATRAK OYUNU

Matrak genellikle şimşir ağacından yapılır, cilalanır, lobut biçiminde ancak biraz daha büyük ve ağırcadır. Müsabıklar ellerine birer matrak alarak meydana çıkarlar ve mücadele ederler. Matrak oyununda sol elde korunmak gayesiyle bir yastıkçık bulunur. Matrak sağ elde tutulmaktadır. Oyuncuların başlarında miğfer, […]


MAS GÜREŞİ

MAS GÜREŞİ / MAS WRESTLING AĞAÇ (ÇUBUK ÇEKME) GÜREŞİ Modern tarzda ilk kez Saka Olimpiyat oyunlarında serbest sitil güreş kategosiyle uygulanan bu güreş her yerde yapılabileceği gibi düz bir zeminde minder üzerinde veya 4 metre boyutlarında 50-60 cm yüksekliğinde bir […]


RAHVAN (BİNİCİLİK)

Rahvan: Atın ‘tek ayak’ koşma stiline verilen isimdir. Atın aynı taraftaki ayaklarının birlikte hareket ettiği ve binicisini sarsmayan bir koşu şeklidir. Atı rahvan yürütmekten amaç; üzerindeki binici ve teçhizat yükünü en uzun mesafeye, en kısa zamanda biniciyi yormadan ve en […]


GÜREŞLER

ABA GÜREŞİ: Adını pehlivanların giydiği abadan almaktadır. Aba: yakasız, kaban uzunluğunda, yarım kollu, koltuk altı bölümü kol ucundan koltuk altına kadar kesik, keçeye benzemektedir. Kalın kumaştan ya da kaba deriden dikilen bir güreş giysisidir. Abalar köy halkının ortak malıdır. Aba güreşinin […]


GELENEKSEL OKÇULUK

Okun, sap ve ucu sivri bir demir başlıktan müteşekkil olup, uzunluğu, ağırlığı ve genişliği yaya göre değişmektedir. Her ok her yayda kullanılmayıp, yayın ağırlığı azaldıkça okun ağırlığı da azalır. Mesela altı dirhem ağırlığındaki ok, yüz dirhem; beş dirhem ağırlığındaki ok […]


ORDO (Aşık Kemiği Atma) OYUNU

“Aşık kemiği” (Çükö) adı verilen bu oyun; koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan bir kemik ile oynanan stratejiye dayalı takım oyunudur. Oyun, belli bir uzaklıkta (3 veya 4 mt.) çizilen bir dairenin içine takım lideri tarafından her […]


KÖKBÖRÜ (Oğlak Kapma) OYUNU

“Kökpar” veya “Oğlak Tartış” olarak bilinen ve Farslılarca “Buzkaşi” olarak da adlandırılan Kökbörü Oyunu Orta Asya coğrafyasında oynanan eski Türk oyunudur. İki takım halinde idman oyunu olarak oynanan oyunda “Karşılaşma esnasında oyuncu değişikliklerini yapma konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Oyunun […]


CİRİT OYUNU

“Çavgan” da denilen “Cirit”, Türklerin yüzyıllardan beri at üzerinde oynadıkları bir ata sporudur. Türkistan coğrafyasından Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Anadolu’ya taşınan “Cirit”, bir tür atlı savaş oyunudur. Cirit oyunu; hem savaşcıları hem de atları savaşa hazırlayan bir tür beden eğitimidir. […]


ATLI OKÇULUK

Okçulukta gelişmiş olmaları ve at üzerinde menzil silahları kullanabilmeleri, yüzyıllar boyunca Türklerin savaş meydanlarında galip gelmesini ve düşmanlarına karşı üstünlük kurmasını sağlayan en önemli sebepler arasında sayılmaktadır. Mete Han, Asya Hun Devleti içerisindeki tebaasını “yay geren kavimleri bir araya topladım, […]


KIZ KUUMAY OYUNU

Eski Türklerde at yarışları eş seçiminde de kullanılıyordu. Bu yarışlar iki türlü oluyordu birisinde atlı kızlar bir grup halinde yarışa başlıyorlar ve arkalarından atlarını grup halinde koşturan erkekler içlerinden birini yakalayıp atlarının terkilerine alıyorlardı.  Daha sonra eş olarak seçtikleri bu kızlarla […]


ATLI GÜREŞ

Güreş Türklerde en eski spor türlerinden biri olup, ata sporlarımızdandır. Kültürel özellik taşıyan güreşlerimiz şunlardır: Karakucak, yağlı, aba, şalvar ve Kırım Türklerinin aba güreşine benzeyen fakat farklılık gösteren güreşlerdir.Bunların ayanında Kazak ve Kırgızlardaki at üstü güreşi çok az bilinir.Eski Türklerde […]