ATLI GÜREŞ

Güreş Türklerde en eski spor türlerinden biri olup, ata sporlarımızdandır. Kültürel özellik taşıyan güreşlerimiz şunlardır: Karakucak, yağlı, aba, şalvar ve Kırım Türklerinin aba güreşine benzeyen fakat farklılık gösteren güreşlerdir.Bunların ayanında Kazak ve Kırgızlardaki at üstü güreşi çok az bilinir.Eski Türklerde spor güreş, avcılık, atıcılık, binicilik, kılıç, okçuluk, yaya koşuları, atlama, sıklet kaldırma ve lobut atma, gürz ve topuz kullanmak, cirit, çöğen, gökbörü, tepük, tomak, kayak, matrak gibi sporları Türkler severek yapmışlardır.At üstündeki ‘er eniş’ adlı güreş   oyunu sadece Kırgızistan’da değil Orta Asya coğrafyasında Türksoylu ülkelerde de bilinen bir ata sporudur.